Ergoterapi og fysioterapi for barn

Ergo- og fysioterapeutene har fokus på aktivitet og deltakelse, og arbeider helsefremmende og forebyggende.

Hva tilbyr vi?

Vi gjør undersøkelser og kartlegginger. Vi tilbyr oppfølging individuelt og i gruppe. Årsak til oppfølging kan variere fra forsinket motorisk utvikling og/eller aktivitetsutfordringer til større og mer sammensatte vansker.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig, enten i våre lokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene tilbyr

 • spesialkompetanse om barn og unge og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer innvirker på helse.
 • undersøkelse og vurdering og eventuell behandling/oppfølging av henviste barn
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler om fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.

Norsk Fysioterapeutforbund sin brosjyre om fysioterapi for barn og unge 

Vi samarbeider med fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunen

Ergoterapeutene tilbyr

 • vurdering, tilpassing, rådgivning og tilrettelegging for hensiktsmessig bruk av kroppen i hverdagen, på skolen, i barnehage og på fritiden. For eksempel kan vi vurdere håndfunksjon/skriftforming, ergonomi, energiøkonomisering, tekniske hjelpemidler, sansemotoriske vansker med mer
 • samarbeid med andre faggrupper om tiltak rundt barn med store og sammensatte behov. For eksempel bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), problematisk skolefravær med mer.
 • planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, barnehager, skoler og fritidsarealer i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse
 • veiledning og rådgivning til barn, foresatte og andre samarbeidspartnere

Norsk Ergoterapeutforbund sin hjemmeside

Tverrfaglig samarbeid

Vi er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi samarbeider med annet helsepersonell i kommunen og sykehus, barnehage, skole og andre kommunale tjenester som PPT.

Hvem kan få tilbudet? 

De som er mellom 0-18 år. Tjenesten gir tilbud etter individuell vurdering.

Hvordan få tilbudet?

Foresatte eller ungdommen selv kan ta kontakt med oss direkte. Andre kan ta kontakt etter avtale med foresatte/ungdommen.

 • Fyll ut og send inn henvisningsskjema  (DOCX, 39 kB) per post.  Du kan også ta kontakt via telefon. 
 • Eventuelle meldinger fra lege eller andre skal ligge ved henvisningen, slik at tjenesten får informasjon så tidlig som mulig.
 • Vi kontakter deg innen ei uke etter at vi har fått henvisning.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis fram til du fyller 16 år. Fra 16 år er det egenandel på fysioterapibehandling til du har nådd frikortgrensen.

Klage

Skriftlig klage sendes virksomhetsleder for ergo- fysio- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Andre tilbud innen ergoterapi og fysioterapi for barn

 

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapi barn Molde
Mobil 90 10 70 09

Telefontid: 09.00-15.00
Det er ikke mulig å sende sms.

Fysioterapi barn Nesset
Mobil 41 58 51 81
Ergoterapi barn Nesset
Mobil 46 80 06 74

Adresse

Molde:
Enenvegen 12
6416 Molde

Eidsvåg:
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Midsund:
Tunvegen 42
6475 Midsund

Kart