Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. 

Hva får du?

Dagsentrene har forskjellige former for velferdstiltak, fysisk trening samt aktiviteter, både yrkesmessige og hobbypregede. Tilbudene vil variere etter brukergruppe. Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem. 

Hvem kan dagsenter være aktuelt for?

  • Eldre som bor hjemme og har vanskeligheter med å komme seg ut av huset på egen hånd
  • Eldre som er ensomme, har lite å gjøre på dagtid, og generelt har et ønske om å være mer sosiale i hverdagen

Bor du i bemannet bofellesskap/bokollektiv eller har langtidsplass på sykehjem vil du som hovedregel ikke få tilbud om dagsenter.

Vi har også dagtilbud for personer med demenssykdom.

Hva koster det?

Dagsenter
Tilbud Pris
Frokost, middag og kaffe Kr. 87
Transport Kr. 55
Aktivitetstilbud Kr. 38
Totalpris per dag Kr. 179
  • Ved meldte opphold/ferier over 1 uke stoppes betaling fra dag 8
  • Ved tildelt langtidsopphold eller korttidsopphold i sykehjem stoppes betalingen fra dag 1
  • Ved innleggelse på avlastning/sykehus eller lignende stoppes betalingen fra dag 8
  • Hvis du benytter tilbudet mens du er på avlastningsopphold/korttidsopphold i sykehjem betales egenandel for dagsenter i tråd med vedtaket
  • Det må betales for alle dager du har vedtak på, også de dagene du velger å ikke benytte tilbudet
  • Oppsigelsestid er 14 dager
  • Ved dødsfall stoppes betalingen umiddelbart

Slik kan du få plass på dagsenter

Du søker om plass på dagsenter ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Skjemaet krever innlogging med ID-porten - for eksempel BankId på mobil.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 140 kB).

Våre dagsenter for eldre 

Dagsenter for Bergmo omsorgsdistrikt
Dagsenter for Glomstua omsorgsdistrikt
Dagsenter for Kleive omsorgsdistrikt
Dagsenter for Midsund omsorgsdistrikt
Dagsenter for Nesset omsorgsdistrikt
Dagsenter for Skåla omsorgsdistrikt

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
E-post
Mobil 90 21 19 80

Kontaktskjema

Telefontid 13.00-15.00

Besøkstid 13.00-15.00