Molde helse- og mestringsarena

Molde helse- og mestringsarena

Hjelpemiddelforvaltningen i Molde kommune har flyttet fra Råkhaugen omsorgssenter og du finner oss nå i nye lokaler i Nøisomhedvegen 34D på Bergmo.

Det nye stedet til hjelpemiddelforvaltningen fått sitt eget navn – Molde helse- og mestringsarena - og det skal bli noe mer enn det har vært frem til nå. 

Under etableringsfasen er dette våre midlertidige besøks- og telefontider:

  • Besøk: Mandag-fredag: 12.00 - 15.00. Besøk utenfor besøkstid kan avtales per telefon.
  • Telefontid: Mandag - fredag: 12.30 - 14.30 (som normalt).

Vi ber om forståelse for den begrensede åpningstiden nå i etableringsperioden, og vil utvide åpningstiden når alt er på plass. 

På Molde helse- og mestringsarena skal det skapes en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses. Møteplassen skal legge til rette for veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og smarte løsninger. 

Les mer om dette arbeidet i prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning