Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Vi oppfordrer alle som har muligheten til det, om å hente og levere enkle og lette hjelpemidler selv.

Utlevering av hjelpemidler

Hente selv 

Når hjelpemiddelet ankommer hjelpemiddelforvaltningen i kommunen, kan du hente dette selv. Hjelpemidler utleveres ved hjelpemiddelforvaltninga på Bergmo, på aktivitetssenteret i Eidsvåg eller på omsorgssenteret i Midsund. Du vil da få beskjed når hjelpemiddelet er klart til henting. 

Utkjøring og montering av hjelpemiddeltekniker 

Hvis du ikke kan hente hjelpemiddelet selv, eller hjelpemiddelet krever montering, vil en hjelpemiddeltekniker levere og montere det hjemme hos deg. Det vil bli gjort avtale med deg om tidspunkt for levering.

Innlevering av hjelpemidler

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake. 

Levere selv 

Du kan selv levere tilbake hjelpemiddelet til Hjelpemiddelforvaltningen i kommunen. Hjelpemidler innleveres ved hjelpemiddelforvaltningen på Bergmo, på aktivitetssenteret i Eidsvåg eller på omsorgssenteret i Midsund. Ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt.

Hentes av hjelpemiddeltekniker 

Hvis hjelpemiddelet er vanskelig å få med seg, må demonteres eller er om det er vanskelig å levere det selv av andre årsaker, vil hjelpemiddelforvaltningen koordinere henting for deg. Ring hjelpemiddelforvaltningen for å melde fra om behov for henting. 

Behandlingshjelpemidler 

Behandlingshjelpemiddel skal leveres tilbake til Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs når det ikke er bruk for det lengre. Kommunen har ikke ansvar for dette.  

Les mer om behandlingshjelpemidler

Trygghetsalarmer

Når du ikke lenger har behov for trygghetsalarmen, skal den leveres tilbake. Les mer om trygghetsalarm

Gi beskjed til tildelingskontoret om at du ønsker å avslutte abonnementet.

Vi oppfordrer de som har mulighet til det, om å levere trygghetsalarmen tilbake selv. Utstyret kan leveres på Molde brannstasjon i Birger Hatlebakks veg 30, på Eidsvåg aktivitetssenter eller på Midsund omsorgssenter. 

Husk å levere både trygghetsalarm, røykvarsler og alarmknapp. Skru av trygghetsalarmen slik at den ikke tapper batteri og ta ut batteriet av brannmelderen.​

Kontakt

Hjelpemiddelforvaltningen
E-post
Mobil 93 23 96 03

Telefontid
Hverdager kl 12.30-14.30

Besøkstid
Hverdager kl. 12.00-15.00

Besøksadresse
Molde helse- og mestringsarena
Nøisomhedvegen 34D
6419 Molde

 

Hjelpemiddelforvaltningen distrikt Midsund
E-post
Mobil 90 09 96 30


Besøksadresse:
Midsund omsorgssenter
Tunvegen 42
6475 Midsund

Hjelpemiddelforvaltningen distrikt Nesset
E-post
Telefon 97 73 25 27
Mobil 90 07 40 50


Besøksadresse:
Eidsvåg aktivitetssenter
Kråkholmvegen 12
6460 Eidsvåg