Langvarig behov for hjelpemidler

Har du en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal.

Har du en funksjonsnedsettelse med varighet utover 2 år, defineres dette som et varig behov. Er din funksjonsnedsettelse midlertidig, defineres det som et kortvarig behov for hjelpemidler

Vanskelig å definere ditt behov? Ta kontakt for å få råd og veiledning om veien videre. 

Hvem kan få hjelpemidler?

Et hjelpemiddel kan bidra til å redusere praktiske problemer hvis du har en funksjonsnedsettelse.

For å få et hjelpemiddel må det være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: 

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • mestre hverdagen i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • kunne bli pleid i hjemmet

For noen kan behandling, trening eller innlæring av nye teknikker være hjelp god nok, og vurderes ofte før eventuelle hjelpemidler tas i bruk. Ta kontakt med oss for vurdering av hvilke tiltak som er aktuell for deg.

Hvilke hjelpemidler finnes?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. NAV har flere nettsider med informasjon: 

Hjelpemiddeldatabasen.no – informasjon og oversikt over tekniske hjelpemidler

Kunnskapsbanken.net – om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk

Appbiblioteket.no – om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk, teknisk utstyr som brukes i forbindelse med medisinsk behandling utenfor sykehus. Eksempler på slikt utstyr er oksygenutstyr, respirator, forstøverapparat, ernæringspumpe, infusjonspumpe, C-PAP m.m.

Behandlingshjelpemidler formidles ikke av NAV Hjelpemiddelsentral, men av Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs hospital i Trondheim. Behandlingshjelpemidler regnes som en del av spesialisthelsetjenesten.

Les mer og søk på behandlingshjelpemidler.no

Kontaktinformasjon til Regional enhet for behandlingshjelpemidler Trondheim

Hva koster det?

Bortsett fra noen få unntak, er lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral gratis.

Slik søker du 

Vi kan hjelpe deg å søke

Det er du som skal bruke hjelpemiddelet som er søker, men vi ansatte har kompetanse til å vurdere aktivitetsutfordringer, og ergoterapi- og fysioterapitjenesten kan hjelpe deg med: 

 • vurdering av funksjons og behov
 • råd om valg og hensiktsmessige hjelpemidler
 • utforming av søknad, begrunnelse om hvorfor hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig for å øke eller opprettholde selvhjulpenhet

Kontaktinformasjon til ergoterapi- og fysioterapitjenesten finner du øverst til høyre på denne siden.

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. 

Du kan søke selv

Det er mulig å søke hjelpemidler selv. Se veiledning på NAV sine hjemmesider: Slik søker du

Søknadskjema: Hjelpemidler og tilrettelegging på nav.no

Som hovedregel benyttes hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. Er det behov for andre alternativer, må det begrunnes spesifikt i søknaden.

Brukerpass

Brukerpasset er en avtale mellom deg som bruker og NAV Hjelpemiddelsentral som gir deg utvidet ansvar og økt innflytelse i egen hjelpemiddelsak. Målgruppen for brukerpasset er erfarne brukere med god innsikt i egne behov. Les mer om brukerpass på NAV sine nettsider.

Hva skjer videre

NAV Hjelpemiddelsentral behandler søknaden. Status på saken finner du på Ditt NAV (krever innlogging). Når søknaden er ferdigbehandlet får du beskjed fra en av fagpersonene hos oss, eller ved noen tilfeller som brev i posten.

Les mer på NAV sine nettsider: Jeg har søkt om hjelpemidler – hva skjer videre? 

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å:

 • få nødvendig opplæring i bruk
 • sette deg inn i bruksmåten
 • foreta vedlikehold som vask og enklere vedlikehold
 • gi beskjed om tap av hjelpemiddelet, uhell og nestenuhell
 • levere tilbake hjelpemidler som du ikke trenger lengre

Fagpersoner i kommunen kan  gi opplæring i bruk av hjelpemidler.

Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Vi oppfordrer alle som har muligheten til det, om å hente og levere enkle og lette hjelpemidler selv. Vi har lager på Bergmo i Molde, ved Eidsvåg aktivitetstjeneste og ved Midsund omsorgssenter.

Les mer om utlevering og innlevering av hjelpemidler.

Se også

Kortvarig behov for hjelpemidler
Til deg som allerede har hjelpemidler
Trygghetsalarm

Kontakt

Avdeling for ergoterapi og fysioterapi Molde
Mobil 90 10 70 09

Telefontid: 12.30 - 14.30
Det er ikke mulig å sende sms

Ergoterapitjenesten Nesset
Mobil 46 80 06 74