Grensejustering

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering/makeskifte.

En grensejustering vil si å justere en grense mellom to eiendommer når det er snakk om mindre arealer. En grensejustering er ikke søknadspliktig, forutsatt at det ikke strider med plan eller annet lovverk. Det må i så fall søkes om dispensasjon.

Forutsetninger for å kunne gjennomføre en grensejustering er følgende:

  • Eiendommene må ligge inntil hverandre
  • Verdien på arealet som endres kan ikke overstige 1G for den enkelte eiendom (G= grunnbeløpet i folketrygden)
  • Arealet for hver av de involverte eiendommene kan ikke endres med mer enn 5%*
  • Maksimalt areal som kan justeres for en av eiendommene er 500 m2*
  • En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen*

*Her regnes summen av tidligere grensejusteringer fra og med 2010 når matrikkelloven kom. Har det vært andre forretninger som har endret eiendommen i mellomtiden nullstilles regnskapet.

Du kan også se i Matrikkelforskriften § 34 for mer utfyllende informasjon.

Er arealet for stort kan man søke om en arealoverføring.

 

 

Kontakt

Plan, byggesak og geodata
E-post
Mobil 47 50 66 90

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde