Torgplasser

Skal du leie torgplass er det satt av sju plasser til dette på torgets øvre del, markert med plass 1-7 på oversiktsbildet. Torgets nedre del er tiltenkt ikke-kommersiell aktivitet. Når du søker om leie av plass får du automatisk tildelt plass via kalenderen.

Torghandel starter og avslutter senest til nevnt åpningstider, og torgselgere må være ute av torget senest 1 time etter åpningstidens slutt.

Praktisk opplysninger, eventuelle andre tillatelser o.l. kan du lese om her.

Torgvedtekter

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Leiebetingelser
Hvilke deler kan jeg leie?

Skal du leie torgplass er det satt av sju plasser til dette på torgets øvre del, markert med plass 1-7. Nedre del av torget skal brukes til ikke-kommersiell aktivitet, for eksempel frivillige lag- og organisasjoner.

Trenger jeg andre tillatelser?

For enkelte arrangement må du ha tillatelse, bevilling eller dispensasjoner fra andre offentlige myndigheter. Disse tillatelsene er du selv ansvarlig for å hente inn. Les mer om hvilke enheter som må kontaktes her.

Hva må må sendes med søknaden?

Firma som skal selge noe må sende inn skjema: opplysninger om skatt og avgift. Dette må sendes på e-post til torgplass@molde.kommune.no i etterkant av søknaden. Merkes med navn på kontaktperson, og tidspunkt det søkes om å leie plass.

Må jeg ha med dokumentasjon dagen jeg står på torget?

Ja, de dagen(e) du skal bruke torget må du ha med deg gyldig tillatelse fra kommunen, kvittering på betaling og eventuelle tillatelser, bevillinger eller dispensasjoner fra offentlige myndigheter.

Størrelse på torgplass
  • En torgplass er 6,3 m lang og 3,5 m bred. (lengde: 7 steinlengder à 90cm)
  • 1 steinbredde mellom hvert utsalgssted
  • Skal du bruke telt må det ikke måle mer en 3*6 meter
Hva koster det å leie torgplass?

Leiesatser for næringsdrivende på torget

Leiesatser for næringsdrivende på torget
Beskrivelse Pris
Dagleie per torgplass 220 kr
Månedsleie per torgplass 2 720 kr
Årsleie per torgplass 9 250 kr
Dagleie av hele torget 10 890 kr

 

Strømuttak

Det 6 stk 16 amper sikringer i hver av de to søylene på øvre torg. Det er bare tillatt med en skjøteledning pr uttak, og hver torgplass har tillatelse til å bruke ett punkt. Nøkkel får du låne etter avtale.

Renhold

Leietaker er ansvarlig for opprydning og renhold etter at arrangementet er ferdig. Du må også sørge for å ha egne søppelbøtter tilgjengelig under hele arrangementet.