Torgplasser

Skal du leie torgplass er det satt av sju plasser til dette på torgets øvre del, markert med plass 1-7 på oversiktsbildet. Torgets nedre del er tiltenkt ikke-kommersiell aktivitet. Når du søker om leie av plass får du automatisk tildelt plass via kalenderen.

Torghandel starter og avslutter senest til nevnt åpningstider, og torgselgere må være ute av torget senest 1 time etter åpningstidens slutt.

Praktisk opplysninger, eventuelle andre tillatelser o.l. kan du lese om her.

Torgvedtekter

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål