Sosiale tjenester

NAV Molde har endret åpningstider i sommer

Gjelder fra og med 15. juli til 19. august. 

Publikumsmottak Molde

  • Mandag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.00
  • Tirsdag: Åpent for drop-in 10.00-12.00
  • Onsdag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.00
  • Torsdag: Åpent for drop-in 10.00-12.00
  • Fredag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.00
  • Besøksadresse: Frænavegen 16, 6415 Molde

 

Molde publikumstelefon: 48 40 59 54
Betjent mandag, onsdag og fredag kl. 10.00–12.00
Publikumstelefonen prioriterer å bistå deg med veiledning på sosiale henvendelser – sosialstønad