Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under skolealder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlig behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn særlig hjelp og støtte med for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan være for eksempel at en lærer eller assistent følger opp barnet, eller at eller at barnet får spesielt tilpasset utstyr.

Barnet kan få spesialpedagogisk hjelp individuelt eller i gruppe. Foreldre skal også få tilbud om foreldrerådgivning.

Det er Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) som vurderer om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp eller ei.
Det er fagseksjon barnehage som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til spesialpedagogisk hjelp - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre. Du kan også få veiledning av PPT og fagseksjon barnehage.

Barnehageloven § 19.

 

Kontakt

Fagavdeling barnehage
E-post
Mobil 47 50 21 68

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart