Avdeling

Ansatte

  • Småbarn: Tanja Ydsti, Silje Kvenseth, Shawna Valåmo

  • Storbarn: Tove Krogset, Vibeke Remmen, Marita Aafløy

Kontakt: 

Telefon småbarn: 91 61 22 12
Telefon storbarn: 90 71 54 60
Vi anbefaler at du bruker appen Min barnehage til å kontakte oss.
Les mer om og last ned appen Min barnehage her

Her hos oss:

Er humor, glede og gode opplevelser i hverdagen viktig for oss, og noe vi mener er en viktig faktor i forhold til trivsel og samhold. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. Det er viktig at vi i barnehagen gir barna en trygg og god start gjennom anerkjennelse og å skape gode relasjoner.

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli tatt godt imot av de ansatte som jobber på barnets avdeling. De ansattes oppgave er å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygg og får en god tilknytning til de ansatte.

Tema vi jobber med hele året