Ergoterapi og fysioterapi for barn

Ergoterapi og fysioterapi for barn

Ergo- og fysioterapeutene har fokus på aktivitet og deltakelse, og arbeider helsefremmende og forebyggende.

Vi gjør undersøkelser og kartlegginger. Vi tilbyr oppfølging individuelt og i gruppe. Årsak til oppfølging kan variere fra forsinket motorisk utvikling og/eller aktivitetsutfordringer til større og mer sammensatte vansker.

Foresatte eller ungdommen selv kan ta kontakt med oss direkte. Andre tjenester/instanser kan ta kontakt etter avtale med foresatte/ungdommen. Ta gjerne kontakt med spørsmål eller for samtale.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig, enten i våre lokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene tilbyr:

 • spesialkompetanse om barn og unge og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer innvirker på helse.
 • undersøkelse og vurdering og eventuell behandling/oppfølging av henviste barn
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler om fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.

For mer informasjon gå inn på norsk fysioterapeutforbund sin hjemmeside 

Vi samarbeider med fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunen

Ergoterapeutene tilbyr:

 • Vurderer, tilpasser, gir råd og tilrettelegger for hensiktsmessig bruk av kroppen i hverdagen, på skolen, i barnehage og på fritiden. For eksempel kan vi vurdere håndfunksjon/skriftforming, ergonomi, energiøkonomisering, tekniske hjelpemidler, sansemotoriske vansker med mer.
 • Samarbeider med andre faggrupper om tiltak rundt barn med store og sammensatte behov. For eksempel bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), problematisk skolefravær med mer.
 • Planlegger og tilrettelegger fysiske omgivelser slik at bolig, barnehager, skoler og fritidsarealer i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse. 
 • Veileder og gir råd til barn, foresatte og andre samarbeidspartnere.

Ergoterapi og barns helse

Tverrfaglig samarbeid

Vi er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi samarbeider med annet helsepersonell i kommunen og sykehus, barnehage, skole og andre kommunale tjenester som PPT.

Hvem kan få tilbudet? 

De som er mellom 0-18 år. Tjenesten gir tilbud etter individuell vurdering.

Hvordan få tilbudet?

 • Fyll ut og send inn henvisningsskjema  (DOCX, 39 kB) per post.  Du kan også ta kontakt via telefon. 
 • Eventuelle meldinger fra lege eller andre skal ligge ved henvisningen, slik at tjenesten får informasjon så tidlig som mulig.
 • Vi kontakter deg innen ei uke etter at vi har fått henvisning.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis fram til du fyller 16 år. Fra 16 år er det egenandel på fysioterapibehandling til du har nådd frikortgrensen.

Klage

Skriftlig klage sendes virksomhetsleder for ergo- fysio- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Andre tilbud innen ergoterapi og fysioterapi for barn

 

Kontakt

Fysioterapi ergoterapi og rehabiliteringstjenesten
E-post
Mobil 901 07 009

Telefontid: 12.30 - 14.30

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten
Enensenteret
Enenvegen 12
6416 Molde

Kart