Nasjonale hjelpetelefoner

Nasjonale hjelpetelefoner

Ring 113 når det er akutt og står om liv.
Ring legevakt på 116117 for øyeblikkelig hjelp.
Legevakten svarer på telefon hele døgnet.

Det finnes en rekke hjelpetelefoner som du kan bruke om du har behov for å prate anonymt om forskjellige vansker, eller dersom du er i en situasjon hvor du har vanskelig for å få hjelp lokalt.

Alarmtelefonen for barn og ungdom: 116 111
Les mer her. 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Les mer her.

Voksne for barn sin rådgivningstelefon: 810 03 940
Les mer her.

Rettighetstelefonen: 21 456 007
Les mer her.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000
Les mer her.

Hjelpelinjen - spillavhengighet: 800 800 40
Les mer her.