Barnevernvakta

For kommunene Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes.

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager. Hovedoppgava er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Henvendelser på ettermiddag og helg

Telefonnummeret til barnevernvakta er 97 60 16 16

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl.15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet på helger og helligdager.

Henvendelser på dagtid

På dagtid er vakttelefonen stengt, da kan du ringe Barneverntjenesten på telefon 71 11 16 00.

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre/foresatte som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgiftemål

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil dette bli vurdert:

  • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Videre vil barnevernvakta vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakta.

Her finner du en oversikt over barnevernvakt i andre deler av landet.

Kontakt

Barnevernvakta
Etter kl. 15.30 på hverdager, og hele døgnet på helg og helligdag
Telefon 97 60 16 16
Kine Mari Djupvik
leder interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal
E-post
Mobil 91 12 34 20