Hjelpetiltak i barnevernet

Hjelpetiltak i barnevernet

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet er avgjørende.

Frivillig tiltak

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.

Slike hjelpetiltak kan være:

  • veiledning
  • støttekontakt
  • avlastning for foreldre
  • besøkshjem
  • økonomisk hjelp

Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. 

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon eller andre som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Les mer om bekymringsmelding her.

Kontakt

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 11 16 00

Send sikker digital post til oss

Telefontid 09.00-15.00

Barnevernvakt kan nås utenom åpningstid.

Kart