Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten.

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du grunn til å tro at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig. Hvis du ønsker å drøfte en bekymring for å få hjelp til å vurdere om det bør meldes, eller om andre instanser bør kontaktes, kan du ringe mottaksteamet på telefon 90 80 40 40.

Barneverntjenesten skal

  • starte undersøkelser hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt
  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Send bekymringsmelding til barnevernet 

Du kan være anonym

Som privatperson kan du velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Send anonym bekymringsmelding. (PDF, 73 kB) Etter at du har fylt det ut, skriver du det ut og sender det til:
Barnevernstjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kontakt

Barnevernstjenesten
E-post

Sentralbord: 71 11 16 00
Ved bekymring: 90 80 40 40
Telefontid 09.00-15.00

 

Send sikker digital post til oss

Barnevernsvakt kan nås utenom åpningstid.

Adresse

Besøksadresse: Storgata 31, første og andre etasje.

Kart