Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten.

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du grunn til å tro at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig. Hvis du ønsker å drøfte en bekymring for å få hjelp til å vurdere om det bør meldes, eller om andre instanser bør kontaktes, har vi et mottaksteam som er tilgjengelig på tlf. 908 04 040.

Barneverntjenesten skal

  • starte undersøkelser hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt
  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Slik melder du fra

Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes har utarbeidet et skjema som du kan bruke når du skal sende en bekymringsmelding. Skjemaet er kryptert slik at ingen andre kan fange opp det du skriver her. Bekymringsmeldinger må aldri sendes per e-post, da det inneholder taushetsbelagt informasjon og/eller personsensitive opplysninger. Etter at skjemaet er fylt ut må du skrive det ut og sende det til: Barnevernstjenesten i Molde, Aukra og Vestnes, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Skjema for bekymringsmelding

Du kan være anonym

Som privatperson kan du velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Ønsker du å være anonym kan du bruke dette skjemaet for bekymringsmelding. (PDF, 73 kB) Etter at du har fylt det ut, skriver du det ut og sender det til Barnevernstjenesten i Molde, Aukra og Vestnes, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

 

Kontakt

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 11 16 00

Adresse

Besøksadresse: Storgata 31, første og andre etasje.

Kart