"Vi er imponert over frivilliges innsats. Det har vært helt avgjørende for å kunne bosette flyktninger raskt"

Flyktningtjenesten i Molde har hatt en svært travel periode i forbindelse med Ukraina-krisen. Men de har fått uvurderlig hjelp fra frivillige.

Nå i den første fasen har det vært behov for hjelp til å forberede å kunne bosette mange på kort tid. Dette betyr i praksis å finne tilgjengelige boliger, og å gjøre disse innflytningsklare.

-Vi har bestilt utstyr som senger, sengetøy, kjøkkenutstyr og andre møbler som er nødvendig i en nøktern etableringspakke. Frivillige har tatt imot varer, pakket varer, levert og pakket ut. Dette har vært fysisk krevende arbeid, og vi er svært imponert over de frivillige som har deltatt, sier avdelingsleder Tove Lid i Flyktningtjenesten.

 - Avgjørende for rask bose​​​​​​​tting

Mer enn 20 personer har bidratt med praktisk hjelp over 10 ulike dager.

- Flere av de frivillige har deltatt på flere dager, og deres innsats har vært med på å motivere oss også i arbeidet. Den hjelpen de frivillige har bidratt med har vært helt avgjørende for at vi har klart å bosette nye flyktninger raskt.

- Vi er mange som vil bidra, og får gjort mye på kort tid

Det sier Peder Skjeldal – utadrettet pastor i Norkirken i Molde. - Og med et ønske om å hjelpe så var det naturlig for oss å ta tilby litt av vår tid. 

Norkirken er en av mange organisasjoner som har meldt seg som frivillige for å hjelpe Flyktningtjenesten i Molde med å klargjøre for storinnrykk av ukrainske flyktninger.

- Vi har 300 medlemmer, og alle med sine nettverk, så da blir vi en god gjeng, sier utadrettet pastor Peder Skjeldal. Han tok kontakt med Flyktningtjenesten, og sammen ble de enige om at møblering av leiligheter ville være ei fin oppgave for menigheten.

Varierte oppgaver

Skjeldal fikk god respons fra menigheten, og på én kveld klarte 25 personer å møblere sju leiligheter!

- Noen stiller med store biler eller hengere, så vi henter og kjører ut hvitevarer og møbler fra lager rundt om i Molde. Det er også en del ting som må monteres i leilighetene, så her er det oppgaver til alle, sier pastoren.

Medlemmene i Norkirken har satt av flere ettermiddager og kvelder til å hjelpe flyktningene. ​​​​​​​

- Videre frivillig arbeid inn mot denne gruppa kan være relasjonsbygging. Når primærbehovene er dekt, er det andre ting flyktningene trenger – som for eksempel besøksvenner. Det tenker jeg kan være en naturlig fortsettelse for oss, sier Skjeldal.

To personer sitter på gulvet og leser bruksanvisning for montering av et skap. Foto. - Klikk for stort bildeJohannes Husby og Gunhild Husby monterer et skap. 

To personer tømmer et lasteplan for pappesker og hvitevarer. Foto.  - Klikk for stort bildeAnders Venås og Peder Skjeldal med møbler som skal til ei leilighet. 

Ei tralle full av hvitevarer og pappesker klare til å losses på lasteplanet på en bil. Foto.  - Klikk for stort bildePastor Peder Skjeldal med et lass ​​​​​​​