Valg av meddommere - til offentlig ettersyn

Molde kommune skal for perioden 2025-2028 velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. I tillegg skal kommunestyret oppnevne skjønnsmedlemmer og velge medlemmer til forliksrådet. 

Formannskapet har i sitt møte 28.05.2024 lagt frem sin innstilling til lister over meddommere, forliksrådsmedlemmer/varamedlemmer og skjønnsmedlemmer. 

Listen ligger nå ute til offentlig ettersyn i to uker før kommunestyret skal foreta endelig vedtak 20. juni 2024. I perioden frem til denne datoen har enhver rett til å komme med innvendinger mot forslaget, og melde det til kommunen innen fastsatt frist. 

Listene finner du her og i papirutgave på Molde rådhus.

Formannskapets forslag til meddommere til Frostating lagmannsrett (PDF, 107 kB)

Formannskapets forslag til meddommere til Møre og Romsdal tingrett (PDF, 115 kB)

Formannskapets forslag til medlemmer til jordskiftemeddommerutvalget (PDF, 101 kB)

Formannskapets forslag til skjønnsmedlemmer (PDF, 105 kB)

Formannskapets forslag til medlemmer til forliksrådet (PDF, 99 kB)

Frist for å komme med innvendinger er 20.06.2024.

Innvendinger sendes på e-post til: politisk.sekretariat@molde.kommune.no 

Følgende er innkommet og legges ut til offentlig ettersyn:
 

Meddommere til Frostating lagmannsrett
John-Kristian Bjørseth, Nygjerdesvingen 21, 6421 Molde
Sidsel Pauline Rykhus, Østre Mellomveg 11 A, 6416 Molde