Sykehjem reduserte matsvinnet med 30 %

Sykehjem reduserte matsvinnet med 30 %

I perioden september - desember 2022 ble prosjektet «MatVinn sykehjem i Molde» gjennomført med gode resultater. 

Tre av sykehjemmene i Molde kommune; Bergmo, Glomstua og Kirkebakken, deltok i dette prosjektet som totalt varte i tolv uker. Prosjektet er et konsept i regi av «Framtiden i våre hender» med mål om å redusere matsvinnet i Norge. 

- Frem til prosjektet begynte prøvde vi å bruke restemat etter beste evne, men det var ikke før vi ble introdusert for prosjektet at vi innså hvor mye vi kunne forbedre oss, sier Mia Vorpenes Langholm, som er matansvarlig og hjelpepleier ved avdeling Bjørka på Glomstua omsorgssenter. 

I de første ukene jobbet sykehjemmene som vanlig, samtidig som de veide all maten de kastet. Resultatene fra denne første veieperioden ble så brukt til å kartlegge og reflektere rundt årsakene til matsvinnet. Det ble kartlagt hva som ble kastet, når det ble kastet, og hvorfor. 

De påfølgende åtte ukene hadde sykehjemmene fokus på å prøve nye vaner, og kaste minst mulig mat. I de siste to ukene av prosjektet skulle sykehjemmene fortsette de nye vanene og på nytt veie maten de kastet for å se om de nye vanene hadde ført til reduksjon av matsvinn. 

Samlet endte de tre sykehjemmene med 30 % reduksjon i matsvinn. 

Positive deltakere 

Kjøkkensjef på Glomstua omsorgssenter, Bjørn Nortun, er full av lovord om de som deltok i prosjektet. 

- De som deltok i prosjektet var veldig positive. Jeg tror at de var opptatt av dette med matsvinn på forhånd, og at de nettopp derfor i stor grad var selvgående, sier Nortun. Den gode introduksjonen og oppfølgingen var også til betydelig hjelp. 

Sluttrapporten fra «Framtiden i våre hender» kommer med mange klare anbefalinger til andre sykehjem, blant annet at det er viktig å lage gode rutiner for effektiv informasjonsflyt, og at man må finne ut hvor mye mat som kastes, hva som kastes, og hvorfor det kastes. 

- Det merkes en forskjell nå i etterkant av prosjektet. Alle på avdelingen gjør en god innsats for å kaste mindre mat. Alle er med og drar lasset sammen, sier Langholm. 

Tre sykepleiere holder frem kjøkkenvekter og små avfallsdunker. Foto - Klikk for stort bildeAnja Balecke Fossdal, Oddny Lilleng og Mylene Hallberg har jobbet med å redusere matsvinnet ved Bergmo sykehjem.

Større bevissthet om matsvinn 

Prosjektet har gitt sykehjemmene nyttig kunnskap, og de nye tiltakene har bidratt til å effektivisere rutiner på flere områder. 

- Personalet sier at de har blitt mer bevisste på hvor mye mat de bestiller fra kjøkkenet, og hvor mye de serverer i måltidene til hver enkelt pasient. De spør pasientene om de vil ha påfyll dersom de har spist opp eller drukket opp det de har fått. Jeg har også hørt at de har blitt mer bevisste på hjemmebane, sier avdelingssykepleier ved Glomstua sykehjem, Grete Skjelanger. 

Flere MatVinn-prosjekter 

«MatVinn i sykehjem» er ikke første gang Molde kommune har gjennomført et MatVinn-prosjekt. I perioden oktober - november 2021 ble prosjektet «MatVinn-familier i Molde» gjennomført. Dette var også i regi av Framtiden i våre hender, og ble gjennomført som et samarbeid med Molde kommune og RIR gjennom Smart Molde-prosjektet «Sirkulære verdikjeder». 

De 14 MatVinn-familiene i Romsdal som fullførte dette prosjektet reduserte matsvinnet sitt med litt over 59 % i snitt. 

Se hvordan det gikk med den ene familien som deltok i MatVinn, og få gode tips til hvordan du kan redusere matsvinnet hjemme. 

- I løpet av 2023 skal det også gjennomføres et tilsvarende prosjekt i barnehager i Molde kommune, uttaler rådgiver bærekraft i Molde kommune, Kristina Strand Støren. 

Fakta om matsvinn 

  • Én tredel av all mat som produseres i verden kastes. 
  • I Norge kastes ca. 450.000 tonn spiselig mat hvert år. 
  • FNs bærekraftsmål 12.3 sier at vi innen 2030 skal halvere matsvinnet i verden. 

Kilde: Framtiden i våre hender