Stemme til fylkestingsvalget i Østfold

Moss kommune skal ha omvalg til fylkestinget i Østfold. Er du registrert bosatt i Moss kommune og oppholder deg i Molde, kan du ta kontakt for å stemme på rådhuset.

Mellom 13. november og 24. november kan velgere som er folkeregisterført som bosatt i Moss kommune forhåndsstemme til fylkestinget i Østfold.

Det er mulig å stemme på hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00.  Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for å stemme: