Samarbeid om digitalisering av hjelpemiddellager

Et av prosjektene i Smart Molde har vært etableringen av Molde helse- og mestringsarena. I april var det offisiell åpning av bygget og hjelpemiddelforvaltningen kunne flytte inn i nye lokaler. I løpet av prosjektet har ni arbeidsgrupper vært involvert for å ikke bare bygge et bygg, men også se på hvordan vi leverer tjenestene våre.

– Det har vært mange aktører involvert, og i god Smart Molde ånd har vi klart å involvere de sentrale aktørene, også utenfor de kommunale tjenesteyterne, sier digitaliseringsrådgiver i Molde kommune, Jan Inge Tangen.

Høgskolen i Molde har levert både brukerundersøkelser, master- og bacheloroppgaver, næringslivet har blitt involvert i anskaffelser, innbyggerne har deltatt i spørreundersøkelser og workshops, og frivillige lag- og organisasjoner har blitt brukt som ressursgrupper.

Et påkobla samarbeid 

En av de store oppgavene i prosjektet har vært å få på plass et digitalt system for å holde orden på lageret til hjelpemiddelforvaltningen. Det er mye logistikk rundt et hjelpemiddel, med mange involverte mennesker og tjenester. Dette har til nå vært ganske uoversiktlig, men med god hjelp av tjenesten selv, samt studenter og innbyggere, ble det dannet et godt grunnlag for anskaffelse av et lager og logistikksystem.

Samarbeidsprosjektet «Påkobla hjelpemidler» ble inngått med Kristiansund kommune som allerede hadde fått i oppdrag fra NAV om å kartlegge hjelpemiddelforvaltningen nasjonalt. «Påkobla» er en paraply for flere tjenester Kristiansund kommune utvikler, men som i dette tilfellet ble et samarbeidsprosjekt. Ved å jobbe slik involveres de relevante fagene for å lage et spesifikt system rettet mot en tjeneste med et stort behov for orden. Første versjon av «Påkobla hjelpemidler» ble tatt i bruk allerede før flytting av lageret, og var med å definere hvordan lageret skulle se ut og flyten på hjelpemidlene.

Flere interessenter - samme utfordring

For å se om det var mulig å skalere opp eller ned var det ønskelig med både en mindre kommune og en større kommune inn i prosjektet. Hustadvika kommune ble raskt med og har vært en representativ og god kommune i videreutviklingen. I tillegg fattet Nordre- Follo interesse for arbeidet, og sa seg villig til å bli prosjektdeltaker.

Gjennom prosjektet vises det at utfordringene med hjelpemiddelforvaltning som ble avdekket i tidlig fase gjelder for stort sett alle kommuner. Våren 2024 inngår vi også et samarbeid med Bergen kommune som ønsker å bidra inn med sin kompetanse og sine behov. Samtidig ønsker flere kommuner å være med i prosjektet.

Samarbeid for å nå målene

En felles utfordring i offentlig sektor er at vi skal levere like tjenester til innbyggerne våre. I en jungel av systemer og tjenester blir det raskt slik at vi velger det som virker best for oss. Ved å samarbeide er vi i ferd med å skape et produkt som kan bli nasjonalt, og dermed også føre til at innbyggerne kan få tilgang mer sammenhengende tjenester. Viktigheten med å ha sammenhengende tjenester har blitt tydeligere gjennom Smart Molde-prosjektet, men kanskje især med arbeidet om Påkobla hjelpemidler.

Samarbeidet mellom Molde kommune og Kristiansund kommune har blitt sterkere gjennom prosjektet, og Molde helse– og mestringsarena har blitt et sted det i samarbeid inviteres til. Utviklingen av produktet «Påkobla hjelpemidler» fortsetter, og nye samarbeidskommuner kommer til.

– Det er derfor viktig å være litt stolte over det vi er med på. Vi må også være stolte av våre medarbeidere i mange deler av organisasjonen som har brukt og bruker både tid og kompetanse for å lage et produkt som nå vekker nasjonal interesse, sier Tangen.

Digitaliseringsrådgiver Jan Inge Tangen og prosjektleder Hege Anmarkrud fra Molde kommune sammen med Erik Ingebrigtsen fra Kristiansund kommune.
Erik Ingebrigtsen og Jan Inge Tangen presenterer "Påkobla hjelpemidler" under åpningen av Molde helse- og mestringsarena.