Reiste til framtidas Lundavang

Gjennom rollespill kunne deltagerne bli med på en reise til Lundavang anno 2050.

Det var ungdomsrådsrepresentant Ida Louise Øyen Skar som åpnet workshopen og ønsket velkommen.

– Ungdomsrådet har også hatt Lundavang-reguleringa som tema, og de vi mest av alt ønsker oss er en møteplass for ungdom. Jeg må innrømme at jeg har forventninger etter forrige workshop, og blir skuffet om det ender opp som et nytt boligfelt. La oss komme frem til noe nytt og innovativt, som kan samle mennesker og skape nye arbeidsplasser! Jeg ønsker lykke til – og gjør som oss unge; tenk litt utenfor boksen, oppfordret Ida Louise Øyen Skar.

Kvinne står mellom to skjermer foran mennesker i amfi. Foto. - Klikk for stort bildeUngdomsrådsrepresentant Ida Louise Øyen Skar, innledet workshopen og oppfordret til å tenke "utenfor boksen". Mads Pålsrud, Growlab

Framtidsscenario

Etter orientering om status for arbeidet med stedsanalysen, ble framtidsbrillene tatt på og gruppearbeidet startet med å ta oss til et framtidsscenario. Her er et utdrag:

Vi er i 2050, hvor verden endelig har klart å gjøre mye med klimaendringene, hvor matsikkerhet og viktigheten av fred og internasjonalt samarbeid er satt på agendaen. Både folk flest, myndigheter og næringsliv er blitt bevisste på sirkulærøkonomi og en bærekraftig ressursbruk. Søppel og avfall er noen av de mest verdifulle ressursene. Lundavang i Molde har satt standarden for hvordan et bærekraftig nabolag kan være godt både for mennesker og naturen.

Åtte bord med mennesker rundt, plassert i en hestesko i en stor sal. Foto. - Klikk for stort bildePå Bekkevoll skole: De bortimot 60 deltakerne ble delt inn i grupper med forskjellige tema.

De bortimot seksti deltakerne ble delt inn i åtte grupper som med utgangspunkt i scenarioet fikk jobbe ut fra hver sine tema: 

  • generasjonsvennlig
  • lærings- og kunnskaparena
  • nabolagshjertet
  • nullutslippsnabolag
  • boliger for alle
  • naturbyen
  • sunnhetsbyen
  • produktive Molde
Bord med gul-lapper og twist. Mennesker rundt. Foto. - Klikk for stort bildeKreativt arbeid i grupper - her fra gruppa med tema Sunnhetsbyen. Mads Pålsrud, Growlab

Gruppearbeid

Svaret på oppgavene ble levert via rollespill. Her var det mange som imponerte med ideer og kreative måter å presentere de på.

Begrepet «pleie for leie» ble lansert som en framtidig boform. Her kunne en bo svært rimelig i bytte mot å hjelpe naboer, og flere generasjoner bor gjerne sammen her på framtidas Lundavang.

Ung og eldre mann sitter i samtale. Foto. - Klikk for stort bildeRollespill: Kjell Johan Vatne (hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø), 100 år i 2050, sammen med "barnebarnet" Sebastian Stenerud (ungdomsrådet).

Livskvalitet framfor forbruk og vekst og ha det en trenger nært i form av områder for dyrking av egen mat, fellesløsninger for måltider og aktiviteter, gjenbruk av materialer og deling av materielle goder kom frem som ønskede kvaliteter for området. 

Visualiseringer via rollespill om fellesmiddager, kunstutstillinger, oppvarma kulp i Bjørsetbekken, egenproduksjon av strøm og et kollektivt varmt samfunn ble vist fram som eksempler på nabolagsaktiviteter på framtidige Lundavang.

Gjennomgående for de fleste av gruppene var at bydelen nå var selvforsynt både med strøm og grønnsaker og frukt til eget forbruk. Også naboskapet med fellesaktiviteter og omsorg for hverandre stod sterkt.  

To menn med hatt står og snakker sammen. En gruppe mennesker står bak og ser på. Foto. - Klikk for stort bildeMagnus Smørdal (ungdomsrådet) og Thomas (innleid skuespiller) i rollespill med gruppa Nabolagshjerte.

Tidlig medvirkning

Dette var den andre workshopen hvor representanter fra borettslag og velforeninger i området, lag og organisasjoner, ungdomsråd, fylkeshus og høyskole, næringsliv og politikere deltok.

- Den første workshopen ga viktige bidrag til stedsanalysen, mens denne fremtidsworkshopen ga verdifulle bidrag til utforming av mulighetsstudien, sier Siri Kiviranta, deltager i den kommunale prosjektgruppa. - Vi i prosjektgruppa vil takke alle som har brukt av sin tid, har engasjert seg og delt kunnskap. Målet er at planprosessen gir oss godt kunnskapsgrunnlag, som fører til at ulike interesser blir synliggjort og får virke sammen for et samlet godt sluttresultat, avslutter Kiviranta.

Vegen videre

Stedsanalysen og mulighetsstudiet, som fullføres i henholdsvis midten av november og midten av desember skal fortelle hvordan det er å bo i området i dag, og om mulighetene framover. Dette blir en del av kunnskapsgrunnlaget når planprogrammet for områderegulering skal utarbeides. Deretter starter den formelle høringa som alltid gjennomføres i plansaker. Gyldig områderegulering skal være ferdig først i 2024.

Se også

Les mer om prosjektet: Områderegulering Lundavang