Politiet bekymret for unges sykkelatferd: bruk refleks!

Politiet bekymret for unges sykkelatferd: bruk refleks!

Molde kommune vil i samarbeid med politiet belyse et viktig tema som gjelder oss alle: trafikksikkerhet, med særlig fokus på sykkel. 

I denne mørke årstiden er det avgjørende at vi er ekstra oppmerksomme og tar nødvendige forhåndsregler når de ferdes på sykkel. Politiet er bare en av aktørene som er svært bekymret for holdningene til barn og unge på sykkel.  

For å understreke hvor viktig trafikksikkerhet er vil vi minne alle på at er påbudt med lys både framme og bak på sykkelen. Videre er det viktig å ta hensyn til andre trafikanter og bruke hjelm da dette øker sikkerheten betraktelig.  

Det er også mange som bruker el-sykkel i Molde. Disse er store, tunge og har en høy hastighet som kan utgjøre en stor risiko for alle trafikanter om det ikke blir brukt riktig. 

Politiet har uttrykket uro rundt trafikksikkerhet og har derfor tatt direkte kontakt med kommunen for å hjelpe med å formidle problemet. Vi oppfordrer derfor alle foreldre og foresatte til å videreformidle dette budskapet til barna. Sammen kan vi bidra til et tryggere miljø for alle trafikanter. Vi har ingen å miste. 

Etter nyttår vil det bli innført flere tiltak gjennom kommunen for å øke kunnskapen og holdningene til de unge når det gjelder trygg trafikk på sykkel. Dette prosjektet heter TryggSykkel, og skal jobbe med holdningsskapende arbeid for barn og unge på sykkel, samt som det skal jobbes med trygg sykkelparkering.  Har du spørsmål om dette prosjektet? Ta kontakt med Anne Bondal i Smart Molde. 

Les mer om regelverk ved bruk av sykkel.

Les mer om bruk av el-sykkel.

Kontakt

Anne Bondal
E-post
Mobil 47 32 67 88