Molderegionen skal bli mer studentvennlig

I prosjektet «Samarbeid for en studentvennlig region» skal studentene, Høgskolen i Molde, Studentsamskipnaden i Molde, næringslivet og det offentlige jobbe enda tettere sammen for en studentvennlig region. 

Hege-Beate Skjølberg (f.v.), Trygve Grydeland, Bente Aure Myrstad og Anne Bondal. Foto: Molde kommune.

– Dette samarbeidet er et viktig steg for å utvikle molderegionen til å bli enda bedre for studentene, sier assisterende kommunedirektør og prosjekteier Hege Beate Skjølberg. 

Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) er blant de som er svært fornøyde med et styrket samarbeid for en studentvennlig region. 

– Sammen ønsker vi å skape en helhetlig opplevelse for studentene, ikke bare i forelesningssalen, men også i samfunnet rundt, sier direktør Bente Aure Myrstad.  

Egen studentbypådriver 

Det er ansatt studenter og en egen studentbypådriver til å jobbe i prosjektet sammen med de øvrige aktørene. Anne Bondal er trainee i Molde kommune, og deler av stillingen hennes er dedikert til å samarbeide med og være synlig blant studentene.

– Som studentbypådriver skal jeg være et bindeledd og være tett på det som er viktig for studentene, sier Bondal.  

Studentbypådriver og trainee Anne Bondal (i midten) sammen med studentene Elisabeth Farstad og Mariam Shirin Khan.

Studentmelding for Molde 

Ett av tiltakene i prosjektet er å lage en studentmelding. Studentmeldingen skal være en helhetlig strategi med klare satsningsområder og tiltak, som sikrer velferd for studentene og bidrar til utvikling av regionen. 

Flere norske byer har studentmelding og ønsket er at studentene skal gi innspill og påvirke egen studiehverdag. Studentmeldingen vil ha en handlingsdel som blir et viktig verktøy for å følge opp eksisterende og nye tiltak. 

Samarbeid på tvers 

Medvirkning og samarbeid er viktig i prosjektet og det har allerede vært gjennomført to innledende workshops sammen med studentene, Høgskolen i Molde, studentsamskipnaden, næringslivet, fylkeskommunen, Molde kommune, lag og organisasjoner. Prosjektet har også bred støtte og forankring politisk.

– Vi ønsker å se effekter av samarbeidet både på kort og lang sikt. Formålet med prosjektet er å løfte frem en helhetlig satsing i kommunen og hos de involverte aktørene, sier ordfører Trygve Grydeland.

Grydeland sitter i prosjektets styringsgruppe sammen med representanter fra studentene, SiMolde, Høgskolen i Molde, Molde Næringsforum, Molde kommune og Romsdal IPR. Med et bredt samarbeid skal man bidra til et inkluderende og støttende miljø for studenters trivsel. 

– Vi ser frem til å se konkrete resultater av dette samarbeidet. Når vi sammen legger til rette for en studentenes trivsel, investerer vi i fremtiden og bidrar til å forme en positiv utvikling for både studenter og lokalsamfunnet, legger Aure Myrstad til.  

Les mer om prosjektet Samarbeid for en studentvennlig region