Liv Karin Lange og Per Hammervoll får Molde kommunes kulturpris 2023

Liv Karin Lange og Per Hammervoll får Molde kommunes kulturpris 2023

Liv Karin Lange og Per Hammervoll har i et langt musikerliv skrevet, framført og gitt ut musikk innenfor populærmusikksjangeren, med molderegionen som viktigste nedslagsfelt. Det har de gjort både sammen, som Blå sko, og hver for seg.

En viktig begrunnelse for å gi kulturprisen til disse to er særlig knyttet til det omfattende arbeidet de har nedlagt i musikklubben Silver Fox Music Club, som de etablerte i 2004. Her har musikere i og utenfor Molde fått tilgang til en viktig scene annen hver uke i 18 år. Alt fra Romsdal Spelemannslag til Maj7, og fra Hallvard Djupvik til jazzkonserter har man kunnet oppleve her. Hovedsakelig har dette allikevel vært en klubb for pop/rock/blues-sjangeren. Gjennom dette omfattende arbeidet har de lagt til rette for en viktig lokal scene for regionens musikere.

Kombinasjonen med både å være utøvere selv, og samtidig legge til rette for at andre skulle ha en scene å spille på, gjør at de to utpreger seg som den beste kandidaten til Molde kommunes kulturpris 2023.

Molde kommunes kulturpris ble tidligere delt ut hvert år, men i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, ble det vedtatt at kulturprisen skulle deles ut hvert fjerde år. Dette er dermed den første kulturprisutdelingen i den nye kommunen. Prisen deles ut på kommunestyremøtet 15. juni. Prisen er på 20 000 kroner.