Kjellbjørn Riise Johansen får Molde kommunes frivilligpris 2023

"Kjellbjørn har hatt en egen evne til å få med seg folk i ulike prosjekter som har kommet lokalsamfunnet til gode der han bor. Ildsjeler som han er noe et hvert lokalsamfunn har bruk for."

Kjellbjørn Riise Johansen får Molde kommunes frivilligpris 2023

Kjellbjørn Riise Johansen har i en årrekke vært en svært engasjert ildsjel i de lokalmiljø han har vært i.

Som mangeårig styremedlem i Kviltorp velforening og Årø og Røbekk velforening, har han vært en drivkraft i å skaffe dugnadsfolk og selv både bygge og legge til rette for en rekke fritidssteder og aktiviteter. Han har vært en pådriver for å sette Katthola på kartet ved å islegging banen på vinter, etablering av natursti, bygging av sandvolleyballbane og bygging av grillplasser med grillhytter. Han gikk i bresjen for årlige dugnader for å holde orden i Katthola friluftsområde og lysløype og var en del av samarbeidet med Rival om etablering av Kviltorp kunstgressbane. Som leder for Kviltorp velforening var han en av frontfigurene som sikret bygging av undergangen for sikker skoleveg ved rundkjøringa på Årø.

Etter flytting til Årølia, tok han opp tråden og fortsatte med sitt engasjement for et godt nærmiljø. Han ledet prosjektet med å få satt opp «Årøhuken», en gapahuk som i 2022 ble utnevnt til «årets gapahuk» med over 4000 besøkende den sommeren. Kjellbjørn har også gått i bresjen for «fredagskveld i gapahuken», et arrangement for den voksne del av befolkningen siste fredag i måneden. Han har vært med på å innrede lekeplasser i lokalmiljøet i Årølia og tok også initiativ sammen med styret i velforeninga for å sikre, rydde og opparbeide Eplehagen friluftsområde på Årø. Han gikk i spissen for å få på plass både toalett og lagerbygg til denne plassen.

Både i sitt virke som politi, men også som privatperson, har Kjellbjørn engasjert seg ut over det vanlige når det gjelder trafikksikkerhet. Vi må helt tilbake til 80-tallet og «Ungdom i aksjon mot trafikkulykker» som senere gikk inn i aksjonen» Ikke tøft å være død», noe han startet sammen med kameraten Jan Roger Thomsen.

Kjellbjørn har hatt en egen evne til å få med seg folk i ulike prosjekter som har kommet lokalsamfunnet til gode der han bor. Ildsjeler som han er noe et hvert lokalsamfunn har bruk for.

Frivilligprisen ble tidligere delt ut hvert år, men i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, ble det bestemt at frivilligprisen skulle deles ut hvert fjerde år. Dette er dermed den første frivilligprisutdelingen i den nye kommunen. Det er Molde kommunes tre frivilligsentraler som velger ut vinner av frivilligprisen. Prisen deles ut på kommunestyremøtet 15. juni.

Det kom inn totalt 15 forslag til årets frivilligpris. Alle gode kandidater som alle fortjener ros for sitt arbeide de gjør for frivilligheten.