GassROR IKS gir 5,27 mill. kroner til regional utvikling

GassROR IKS gir 5,27 mill. kroner til regional utvikling

 Styret i GassROR IKS har innvilget tilsagn på nye 5,2 mill. kroner til regional utvikling. Hittil i år har det interkommunale selskapet gitt hele 21,9 mill. kroner i utviklingsmidler.

ProtoMore kunnskapspark AS mottok det største bidrag på hele 4 millioner kroner til medfinansiering av deres inkubatorprogram i 2023 og 2024.

– Styret har mottatt søknader på mange gode utviklingsprosjekter, og vi er glade for at vi kan bidra med betydelige midler til regional utvikling, sier styreleder Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

To støtteordninger

Den totale bevilgningen på 5,2 mill. kroner fordeler seg med 4,5 mill. kroner til regionale prosjekter og 0,7 mill. kroner til småtiltakspotten (nærmiljøtiltak).

De regionale midlene utløser aktivitet og prosjekter på totalt 9,5 mill. kroner.

Hittil i år har GassROR IKS innvilget med 21,9 mill. kroner i støttemidler, hvorav 3 mill. kroner til Småtiltakspotten.

Styret i GassROR IKS. Foran fra venstre: Gerd Marit Langøy (nestleder), Marianne Stokkereit Aasen, Gunn Randi Seime og Rune Fromeide Sommer. Bak fra venstre: Per Sverre Ersvik (styreleder) og Kristian Skålhavn.

Kort om GassROR IKS

  • GassROR IKS er et interkommunalt selskap, som forvalter utviklingsmidler på vegne av medlemskommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Midlene til GassROR IKS kommer fra 10 prosent av eiendomsskatten som er knyttet til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna i Aukra, samt et kronebeløp pr. innbygger for de øvrige medlemskommunene.
  • Selskapet har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen; til fysisk infrastruktur, forskning og utvikling, tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling og videreutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt gassknutepunkt.