Frænavegen – nye vann- og avløpsledninger

Oppstart planlegging: april 2022
Oppstart bygging: medio august 2023
Antatt ferdigdato: desember 2023

Gravemaskin som graver i vegen. Foto. - Klikk for stort bilde

Hva skal vi gjøre?

Vi skal utbedre kommunale vann- og avløpsledninger i en del av Frænavegen.

Det er ca. 300 meter med vann- og avløpsanlegg og utlegg/tilkoblinger for stikkledninger som skal utbedres. I tillegg skal vi reetablere veianlegg, sluk og eventuelle kabelanlegg. 

Hvorfor gjør vi dette?

Kommunen har ansvaret for hovedvannledninger og hovedavløpsledninger. Eksisterende ledningsanlegg er fra 1954. Nå legger vi ny vannledning, og avløpet skal bygges om fra fellessystem til separatsystem. 

Vann

Nye vannledninger betyr utskifting av eternittledninger og vil gi bedre og sikrere vannforsyning/ brannvannsdekning.

Avløp

I et separatsystem legges det to parallelle ledninger: en overvannsledning for takvann/grunnvann/drenering og en spillvannsledning for kloakk/avløp.

Hva skjer når?

Anleggsområdet etableres og vegen stenges fra mandag 14. august.

Dersom ikke noe uforutsett oppstår, regner vi med å være ferdig med det som er første etappe, i slutten av desember 2023.

Det skal gjøres en større utskifting av vann- og avløpsledninger i området.  Dette er første etappe. Senere skal ytterligere 1200 m med vann- og avløpsledninger i området Frænavegen, Østre plassveg, Boråsvegen, Bolsøyvegen og Skogvegen byttes ut.

Hvor er det?

Arbeidet skal foregå i en del av Frænavegen – se blå linje i kart.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Gjennomkjøring i Frænavegen blir stengt. Fotgjengere og syklister kan passere. Kjøring til eiendommene er mulig, men midlertidig stenging kan forekomme.

FRAM melder om omkjøring for rutebuss 701 Djupdalen–Årølia:

  • Rute 701 mot Årølia får følgende omkjøring: Vestnesbakken–Boråsvegen–Skogvegen–Lars Dahles veg–Langmyrvegen–Frænavegen videre i vanlig trasé (se grønn linje i kart).
  • Rute 701 mot Djupdalen får følgende omkjøring: Langmyrvegen–Fjellbruvegen–Moldelivegen–Frænavegen og videre i vanlig trasé fra Roseby vest (se rosa linje i kart).
Rød strek viser anleggsområdet for fase 2. Blå strek viser anleggsområde. Grønn strek viser omkjøring for bussrute 701 til Årølia, mens rosa strek viser omkjøring for bussrute 701 til Djupdalen. - Klikk for stort bildeBlå strek viser anleggsområdet. Rød strek viser anleggsområde for fase 2. Grønn strek viser omkjøring for bussrute 701 til Årølia, mens rosa strek viser omkjøring for bussrute 701 til Djupdalen.

Klikk her for å vise kartutsnitt i kartløsning

Berørte naboer

Boligeierne i området har fått nærmere informasjon om hva anleggsarbeidet innebærer for den enkelte – både når det gjelder ledninger på egen eiendom og midlertidig vannforsyning i prosjektperioden.

Det vil bli støy- og støvplager fra anleggsmaskiner som følge av arbeidet. Normal arbeidstid er mellom kl. 07.30 og 16.00, men arbeid utenfor dette tidsrommet kan også skje.

Vi holder fortløpende kontakt med beboere underveis i anleggsperioden.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Molde vann og avløp KF
Entreprenør: Molde vann og avløp KF, anleggsavdelingen

Se også

Huseiers plikt til å separere avløpsledninger

Østre Plassveg og Bolsøyvegen – nye vann- og avløpsledninger (etappe 2)

Molde vann og avløp KF

Kontakt

Mehrigul Vinje
prosjektleder
E-post
Mobil 91 16 21 48