Foreslår seniorleiligheter på Bjørset

Foreslår seniorleiligheter på Bjørset

Et større leilighetskompleks med tropisk vinterhage, og som retter seg mot personer fra 55 år og oppover, kan bli bygd på tomta til gamle Kvam skole. Det forutsetter at Molde kommune selger tomta til Møre og Romsdal Boligbyggelag (Mobo).

-Gjennom å selge tomta til Mobo sørger vi for at seniorer med helt ordinær økonomi kan kjøpe seg ei topp moderne leilighet, med blant annet klimastyrt felles vinterhage. En slik boform kan forebygge ensomhet og bidra til bedre trivsel og livskvalitet, uttaler kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen.  

Velprøvd konsept

Målet til Molde kommune er at flest mulig skal få bo hjemme så lenge det er praktisk mulig.Representanter fra Mobo og Molde kommune presenterer konseptet - Klikk for stort bildeFv: Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen, Marius Mellingen Haaland (rådgiver grunneierforvalting, Molde kommune) og adm. dir Ole Jakob Valla Strandhagen i Mobo. Molde kommune     
- Vi blir stadig flere eldre, og vi må omstille oss på måten vi bor på, mener hun. Mobo har inngått en rammeavtale med det svenske boligkonseptet «Bovieran», og kommunedirektøren er overbevist om at dette konseptet vil passe godt på den sentrumsnære og flate tomta til gamle Kvam skole.

Dersom Mobo får kjøpe tomta, vil de bygge et nytt borettslag bestående av et femtitalls leiligheter bygd i en hestesko. Og i midten vil det altså være en temperaturstyrt, tropisk vinterhage med planter fra ulike deler av verden, blant annet palmer, blomster, frukt og oliventrær. I tillegg til egen leilighet med veranda, vil beboerne disponere felles treningsrom, badstu og gjesteleilighet.

Behov for seniorleiligheter i Molde

- Vi kjenner markedet godt, og vi ser at det er et stort behov flere seniorleiligheter, uttaler adm. direktør i Mobo, Ole Jakob Valla Strandhagen. Konseptet er godt utprøvd i Sverige og Danmark, og flere i byer i Norge planlegger nå slike eller lignende boligkonsept.

20. september i år skal hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø ta stilling til salgsavtalen mellom Molde kommune og Mobo. Sluttbehandlingen skjer i Molde kommunestyre 20. oktober. Kommunestyret har allerede bestemt at boligområdene Bjørsetsaga og gamle Kvam skole skal utvikles under ett. Dersom politikerne slutter seg til avtalen, åpner det for at prosessen med omregulering av tomta kan starte.