Alminnelig ettersyn: Valg av meddommere i tingretten og lagmannsretten

Alminnelig ettersyn: Valg av meddommere i tingretten og lagmannsretten

Molde formannskap behandlet i møte 26. mai sak om valg av meddommere til Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett og ligger her ute til alminnelig ettersyn

Vi oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 16.6.2020.

Eventuelle innvendinger sendes til: postmottak@molde.kommune.no 

Trykk på lenken under for å åpne formannskapet innstilling i saken du ønsker å se:

Formannskapets forslag til meddommere til Frostating lagmannsrett (PDF, 162 kB)

Formannskapets forslag til meddommere i Romsdal tingrett (PDF, 170 kB)