45 millioner i støtte til energitiltak i kommunale utleieboliger

45 millioner i støtte til energitiltak i kommunale utleieboliger

Molde kommune tar nå viktige steg på veien mot å produsere strøm til kommunale utleieboliger. Hvis alle prosjektene blir realisert, får rundt 30 bygg solcellepanel som sikrer billigere strøm til dem som bor der.

Gerd-Elin Løken, Kristian Hollingen, Jørgen Gravdehaug Stensby står i Storgata i Molde. - Klikk for stort bildeGerd-Elin Løken, Kristian Hollingen i Molde eiendom, og digitaliseringsagent Jørgen Gravdehaug Stensby

– Det er et løft for framtida og en trygghet med tanke på den urolige energisituasjonen i verden. Det er et stort steg for oss som eier byggene, og ikke minst for de som bruker dem, sier Torgeir Haukebø, daglig leder i Molde eindom KF.

Krevende, men viktig å gjennomføre

I høst la Enova 100 millioner kroner i en pott norske kommuner kunne søke på. Pengene måtte gå til tiltak som gir mindre energibruk og lavere strømregninger for dem som leier kommunale boliger. Av disse 100 millionene fikk Molde kommune tilslag på 45 millioner kroner.

Molde eiendom fikk positivt svar på alle søknadene de sendte inn; noe som betyr mulighet til å gjennomføre tiltak ved 30 forskjellige kommunale eiendommer.

– Med 30 prosjekt som skal realiseres på tre å så er blir det selvsagt krevende å realisere alt når kommuneøkonomien er så stram som den er nå, uttaler Haukebø. Tiltakene forutsetter politisk godkjenning, og noen må finansieres gjennom kommunal egenandel. Dette kan være der for eksempel tak på et bygg må byttes før det legges solcellepanel på.

Selv om det kan bli krevende, mener lederen i Molde eiendom vekt på at kommunen må være ambisiøse i den grønne omstillinga og se muligheter når de dukker opp.

– I kommuneplanens samfunnsdel står det at vi skal være et grønt, smart og innovativt samfunn. Energisparende tiltak støtter under dette målet i plana, sier Torgeir Haukebø.

Innen tre år

Fristen for å bruke midlene er innen utgangen av juli 2025. Det betyr at kommunen må komme raskt igang, og må få gjennomført ti prosjekt i året.

De fem første på prioriteringslista:

  • Bergmo trygdeboliger – 5 millioner kroner i tilskudd
  • Nesset omsorgboliger – 3,5 millioner kroner i tilskudd
  • Kleive 3,5 millioner kroner i tilskudd
  • Myratun bofelleskap 2,5 millioner kroner i tilskudd
  • Tunvegen kommunale boliger 2,5 millioner kroner i tilskudd

Grundig forarbeid

Digitaliseringsagent i Molde kommune, Jørgen Gravdehaug Stensby, bisto Molde eiendom KF i søknadsprosessen. Han mener forberedelse før de søkte var nøkkelen til å få innvilget alle prosjektene.

– Vi satte oss grundig inn i kriterier og hvordan Enova rangerer søknadene. Vi valgte ut prosjekt med høy effekt i forhold til investeringskostnad, og det ga full uttelling. Dette er ei fantastisk gavepakke til Molde kommune, sier Gravdehaug Stensby.

Hvis alle prosjektene blir realisert, kommer de planlagte solcellepanelene til å produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 140 eneboliger, eller 190 leiligheter. Det er også gitt tilskudd til væske/vann-varmepumper i noen bygg. Ei væske/vann-varmepumpe kan være svært kostnadseffektivt for dem som har innlagt vannbåren varme fra før, men er dyrt å installere.

Fakta om Enova-tilskuddet

  • Dette er ei engangs-støtteordning på grunn av de høye strømprisene vi har nå. Formålet er å redusere strømkostnadene til kommunene og leietakerne
  • Ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen selv. 
  • Enova SF er et statsforetak som eies av av Klima- og miljødepartementet.