Priser for parkering i Molde sentrum

Priser for parkering i Molde sentrum

Prisene gjelder også for elbiler

Avgiftsbelagte plasser i sentrum gjelder fra 08.00-17.00 på hverdager og 08.00-15.00 på lørdager.
Følg skiltingen på stedet.

Hvor kan du kjøpe kort til langtidsparkering?

Kjøp parkering til Molde parkeringshus

Kjøp parkering på gatenivå

Her finner du oversikt over offentlige parkeringsplasser i sentrum

Molde parkeringshus

Molde parkeringshus
Alternativ Priser
Timespris 23 kr
Døgnpris 165 kr
Månedskort 1 150 kr
Halvårskort 5 750 kr
Årskort 10 500 kr

Gateparkering sone 1 - Hamnegata, Julsundvegen 3 og 4, Strandgata 3, Skoleplassen, Romsdalskvartalet, Elvegata, Hans Thiis Møllers gate

Gateparkering sone 1 - Hamnegata, Julsundvegen 3 og 4, Strandgata 3, Skoleplassen, Romsdalskvartalet, Elvegata, Hans Thiis Møllers gate
Alternativ Timespris
Første time 28 kr
Andre time 34 kr
Tredje time og etterfølgende timer 40 kr
Leieavtale månedskort 1.800 kr
Leieavtale halvårskort 9.000 kr
Leieavtale årskort 18.000 kr

Gateparkering sone 2 - Grandfjæra, Molde fergekai, Strandgata 8, Fylkeshuset, Idrettsvegen, Reknes, Scandic Seilet, Aker stadion, Molde sjukehus

Gateparkering sone 2 - Grandfjæra, Molde fergekai, Strandgata 8, Fylkeshuset, Idrettsvegen, Reknes, Scandic Seilet, Aker stadion, Molde sjukehus
Alternativ Timespris
Timepris 22 kr
Døgnpris (maks) 155 kr
Leieavtale månedskort 1.100 kr
Leieavtale halvårskort 5.250 kr
Leieavtale årskort 10.500 kr

Gateparkering sone Molde sentrum - Fjordgata, Storgata, Kaibakken, Gørvellplassen, Sandvegen, Myrabakken, Elvemoloen, Kinoen, Romsdalsgata

Gateparkering sone Molde sentrum - Fjordgata, Storgata, Kaibakken, Gørvellplassen, Sandvegen, Myrabakken, Elvemoloen, Kinoen, Romsdalsgata
Alternativ Timespris
Timepris 36 kr

Gateparkering avgiftsfrie plasser

Gateparkering avgiftsfrie plasser
Alternativ Pris
Leieavtale dagspris 190 kr
Leieavtale ukespris 1.100 kr

Avtalevilkår for Molde sentrum (PDF, 124 kB)

Avtalevilkår for Skoleplassen, Romsdalskvartalet, Reknes, Seilet, Moldebadet og Molde sjukehus (PDF, 121 kB)

Kontakt

Julie Tverli
driftskoordinator parkering
E-post
Mobil 905 12 744
Molde kommune Sentralbord
E-post
Telefon 71 11 10 00