Priser for parkering i Molde sentrum

Priser for parkering i Molde sentrum

Prisene gjelder også for elbiler

Molde parkeringshus
Molde parkeringshus
Alternativ Priser
Timespris (07-17) 22 kr
Timespris (17-07) 18 kr
Timepris(søn-helligdager) 18 kr
Døgnpris 160 kr
Månedskort 1000 kr
Halvårskort 5.300 kr
Årskort 9.600 kr
Sone 1 Fjordgata
Sone 1
Alternativ: Pris:
Første time 45 kr
Andre time 58 kr
Tredje time 71 kr
Sone 2 (sentrum) Hamnegata, Storgata, Kaibakken, Gørvellplassen, Sandvegen, Myrabakken, Elvemoloen, Kinoen, Romsdalsgata, Skoleplassen, Romsdalskvartalet, Hans Thiis Møllers gate, Julsundvegen:
Sone 2 (sentrum)
Alternativ: Pris:
Første time 27 kr
Andre time 33 kr
Tredje time og etterfølgende timer 39 kr
Månedskort 1.700 kr
Halvårskort 8.500 kr
Årskort 17.000 kr
Sone 3 Grandfjæra, Molde Fergekai, Strandgata, fylkeshuset, Reknes, Scandic Seilet, Aker stadion, Molde sykehus
Sone 3
Alternativ: Pris:
Timespris 20 kr
Pr døgn 145 kr
Månedskort 1000 kr
Halvårskort 5000 kr
Årskort 10.000 kr
Leie av avgiftsfrie plasser
Leie av avgiftsfrie plasser
Alternativ: Pris:
Dagpris 180 kr
Ukespris 1.050 kr

 

El-biler er også betalingspliktige på avgiftsbelagte parkeringsplasser.