Priser for parkering i Molde sentrum

Priser for parkering i Molde sentrum

Prisene gjelder også for elbiler

Avgiftsbelagte plasser i sentrum gjelder fra 08.00-17.00 på hverdager og 08.00-15.00 på lørdager.
Følg skiltingen på stedet, siden det kan avvike fra artikkelen. 

Hvor kan du kjøpe kort til langtidsparkering?

Ta kontakt med Molde parkeringshus for å kjøpe kort til tunnelen.

Ønsker du å parkere på gatenivå kan du sende en henvendelse på e-post til sentralbordet i kommunen

Skriv ned hvilken sone du ønsker å parkere i, hvor lang periode du ønsker å kjøpe parkering til, registreringsnummer på bilen og fakturaadresse.

Molde parkeringshus
Molde parkeringshus
Alternativ Priser
Timespris (07-17) 22 kr
Timespris (17-07) 18 kr
Timespris (søn- og helligdager) 18 kr
Døgnpris 160 kr
Månedskort 1000 kr
Halvårskort 5.300 kr
Årskort 9.600 kr
Fjordgata Sone 1
Fjordgata
Alternativ: Pris:
Første time 45 kr
Andre time 58 kr
Tredje time 71 kr
Hamnegata, Storgata, Kaibakken, Gørvellplassen, Sandvegen, Myrabakken, Elvemoloen, Kinoen, Romsdalsgata, Skoleplassen, Romsdalskvartalet, Hans Thiis Møllers gate, Julsundvegen Sone 2 (sentrum)
Hamnegata, Storgata, Kaibakken, Gørvellplassen, Sandvegen, Myrabakken, Elvemoloen, Kinoen, Romsdalsgata, Skoleplassen, Romsdalskvartalet, Hans Thiis Møllers gate, Julsundvegen
Alternativ: Pris:
Første time 27 kr
Andre time 33 kr
Tredje time og etterfølgende timer 39 kr
Månedskort 1.700 kr
Halvårskort 8.500 kr
Årskort 17.000 kr
Grandfjæra, Molde Fergekai, Strandgata, fylkeshuset, Reknes, Scandic Seilet, Aker stadion, Molde sykehus Sone 3
Grandfjæra, Molde Fergekai, Strandgata, fylkeshuset, Reknes, Scandic Seilet, Aker stadion, Molde sykehus
Alternativ: Pris:
Timespris 20 kr
Pr døgn 145 kr
Månedskort 1000 kr
Halvårskort 5000 kr
Årskort 10.000 kr
Leie av avgiftsfrie plasser
Leie av avgiftsfrie plasser
Alternativ: Pris:
Dagpris 180 kr
Ukespris 1.050 kr

Kontakt

Steinar Brevik
arbeidsleder parkering
E-post
Mobil 980 00 619
Molde kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 71 11 10 00