Parkeringsbot

Parkeringsbot

Har du lest begrunnelsen på bota?

Endre svaret
Her finner du begrunnelsen på parkeringsbota
Øverst på bota under "Parkeringsgebyr" eller "Kontrollsanksjon" står det en begrunnelse på hvorfor du har fått parkeringsbota.

Endre svaret
Var dette en av årsakene til at du fikk bot?


Endre svaret
Send inn klage

Klagen blir godkjent hvis: 

 • Vilkårene for å gi bot ikke er tilstede, du må henvise til lov eller forskrift.
 • Det ble utført en lovlig av- eller påstigning, du må legge ved dokumentasjon.
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet, du må legge ved dokumentasjon.
 • Det var teknisk feil på automaten, og det var ingen andre automater på plassen å betale på (det regnes ikke som en teknisk feil hvis du har mulighet til å betale med mynt).
 • Parkeringen eller stoppen skyldes nødrettslignende forhold, for eksempel motorhavari og akutt sykdom. Du må legge ved dokumentasjon.

Når kan jeg regne med at klagen ikke blir godkjent?

 • Du trodde at bilen var lovlig parkert
 • Du var uoppmerksom
 • Det ikke var noen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noe
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale
 • Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Du har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilt som er satt opp på stedet.

Send inn klagen elektronisk her:

Send inn klage på parkeringsbot

Du må begrunne klagen og sende med dokumentasjon. Ved medhold på klage er det også viktig at klagen inneholder bankkontonummeret som du ønsker at pengene skal tilbakebetales til.

Betal for å unngå purregebyr

Husk at du alltid må betale bota selv om du klager. Dersom den ikke er betalt innen 3 uker blir gebyret forhøyet med 50 %.

Lovverk

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene)
Vegtrafikkloven
Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Beklager, det kvalifiserer ikke til godkjent klage

Hvis det er betalt for feil kjøretøy, eller at kvittering ikke er godt nok synlig i frontruta, blir ikke klagen godkjent.

Betal for å unngå purregebyr

Husk at du alltid må betale bota selv om du klager. Dersom den ikke er betalt innen 3 uker blir gebyret forhøyet med 50 %.

Lovverk

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene)
Vegtrafikkloven
Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Ønsker ikke å klage

Takk for at du tok denne veilederen.

Velg et av alternativene ovenfor

 

Ønsker å betale, men har mistet betalingsinformasjonen

Har du mistet parkeringsbota kan du enten fylle ut skjemaet under, og motta informasjonen på e-post,
eller ringe til sentralbordet i kommunen på tlf. 47 50 83 55 og spør om å få snakke med en av våre konsulenter på økonomiavdelingen.

 

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart