Klipp hekken!

Har hekken og buskene dine vokst? Før skolestart er det ekstra viktig at du klipper hekken.

Kort fortalt:

 • Busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei.
 • Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken.
 • Ved kryss og andre steder sikten er viktig, skal hekk og busk ikke være høyere enn en halv meter.
 • Du kan kvitte deg med greiner og hekkeklipp gratis hos RIR.

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.

 • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.

 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.

 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.

 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.

 • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Greiner over kjørevei skal være minst 5,0 meter over bakken. 

 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Lever greiner og hekkeklipp gratis

Du kan levere greiner og hekkeklipp (hageavfall) gratis på gjenvinningsstasjonen hos RIR. Bruker du sekker til avfallet, skal de være gjennomsiktige.

Hageavfallet er gratis opp til 200 kg.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, vil vi gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, vil Molde kommune utføre klippingen for grunneiers regning.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes.

Meld ifra om kommunens hekker og busker

Ønsker du å fjerne eller beskjære trær på kommunal grunn?

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar, da sender vi varselet videre til dem.

Bilde av en hekk med stiplet linje, som viser hvor man skal klippe for å gi god sikt i trafikken. Foto. - Klikk for stort bilde Schjelderup, Stavanger kommune