Klipp hekken!

Klipp hekken!

Kort fortalt:

  • Busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei.
  • Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken.
  • Ved kryss og andre steder sikten er viktig, skal hekk og busk ikke være høyere enn en halv meter.
  • Du kan kvitte deg med greiner og hekkeklipp gratis hos RIR.

 

Bilde av en hekk med stiplet linje, som viser hvor man skal klippe for å gi god sikt i trafikken.