Vannmåler

Vannmåler

På grunn av kommunesammenslåing og systemendringer ble det ikke foretatt vannmåleravlesinger i tidligere Nesset og gamle Molde kommune. Forbruket for 2019 ble satt likt som målt forbruk i 2018.

Neste avlesing skjer ved utgangen av 2020. Korrigering for faktisk forbruk for 2019 og 2020 blir gjort på faktura for 1. termin 2021.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan velge å installere vannmåler. 
Kontakt godkjent rørlegger for installasjon.
For å sjekke om det lønner seg for din husholdning, kan du bruke kalkulatoren under:

Kalkulator

Husk at det er ditt ansvar å melde ifra til kommunen

For at du skal bli fakturert korrekt må du gi beskjed til kommunen at vannmåler er installert.
Husk at det er du som er ansvarlig for at vi får beskjed, ikke rørlegger.

Installasjon - for bransjen

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Kontroll av vannmåler

 

Adresse

Besøk:
Molde Vann og Avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Vann og Avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997

Kart