Vannfyllestasjon for entreprenører

Vannfyllestasjon for entreprenører

Hvor finner du stasjonen?

Vannfyllestasjonen finner du ved avløpsrenseanlegget i Fannestrandsvegen 120, den er døgnåpen, men krever registrering for å åpne bommen.

Mobilstyrt bom

Sjåfører av tankbiler kan ta kontakt, mellom 08.00-15.00 på hverdager, med Molde Vann og Avløp KF for registrering. Slik at de kan åpne bommen ved bruk av egen mobiltelefon. Ta kontakt på mobil nr +47 929 14 205 for å bli registrert.

Pris og betaling

Prisen pr m3 vann er kr 12,-

Betalingsterminal og påkoblingspunkt er godt synlig på østveggen av bygget. Det er laget en bruksanvisning for stasjonen. Denne står inne i styrings-skapet.

Tapping ute på ledningsnettet håndteres som tyveri

Det er ikke tillatt, uten spesifikk tillatelse, å koble seg på vannkummer i Molde og fylle tanker og tankbiler. Det er blir det sett på, og håndtert, som  tyveri.

Kart