Sikring av tilbakestrømming

Sikring av tilbakestrømming

Alle nye og eksisterende vanninstallasjoner skal være sikret mot tilbakestrømming, og at urene væsker, stoffer eller gasser trenger inn.
Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder. 

For sprinkleranlegg i Molde kommune er det følgende krav:

Sprinkleranlegg uten tilsatsstoff skal sikres minimum i henhold til væskekategori 2.
Sprinkleranlegg med tilsatsstoff skal sikres minimum i henhold til væskekategori 3.

Test av anlegg

Ta kontakt med Molde Vann og Avløp KF før testing.

Regelverk

Abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser punkt 2.4 «Sikring mot forurensning» 
VA Miljøblad nr 61
Standard for å hindre forurensning i drikkevann NS-EN 1717

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997