Vakttelefon vann og avløp

Vakttelefon vann og avløp

Henvendelser som gjelder akutte driftsforstyrrelser:

  • dårlig vannkvalitet
  • vannlekkasjer
  • kloakklekkasjer
  • tette kloakkrør på kommunalt ledningsnett
  • løse kumlokk
  • overvann på ville veier

Vaktnummer 91 00 87 76

Adresse

Besøksadresse
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer
990 695 997