Vakttelefon vann og avløp

Henvendelser som gjelder akutte driftsforstyrrelser:

  • dårlig vannkvalitet
  • vannlekkasjer
  • kloakklekkasjer
  • tette kloakkrør på kommunalt ledningsnett
  • løse kumlokk
  • vann som kommer opp av sluker eller kummer

Hendelser som ikke er akutte legges inn her:   Meld i fra 

Kontakt

Akutt vakttelefon teknisk
Mobil 91 00 87 76
Molde kommune sentralbord
E-post
Telefon 71 11 10 00

Adresse

Besøksadresse
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer
990 695 997