Bobil

Bobil

Vannfyllestasjon og tømmestasjon:

– Pumpestasjon mellom bensinstasjonen og Seilet hotell, Julsundvegen 52. Denne stasjonen er vinterstengt.
– Kviltorp camping, kr 50 for ikke-boende

Parkeringsplasser:

I Molde kommune er det ikke offentlig regulerte parkeringsplasser for bobil, men det er tillatt å parkere bobil på den avgiftsbelagte parkeringsplassen i Idrettsvegen, hele døgnet.

Se på bobilplassen.no for å finne totaloversikt over Møre og Romsdal

Kart