Tilfluktsrom

Her er ei oversikt over offentlige tilfluktsrom i Molde. 

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for å klargjøre og drifte de offentlige rommene. Dette gjøres i samarbeid med kommunen.

Molde kommune jobber for tiden med å kontrollere og kvalitetssikre de tilfluktsrommene som kommunen eier. Det kan derfor bli justeringer på denne oversikten.

Tilfluktsrom

Her er oversikt over tilfluktsrom som er offentlige eller eid av Molde kommune.
Tilfluktsrom
Lokaler Adresse Kapasitet Type
Molde Parkeringshus Kirkebakken 4A 2000 Offentlig
Fannestrandvegen 49 b Fannestrandvegen 49 b 856 Offentlig
Molde Jarnvareforretning Årøsetervegen 17 100 Offentlig
Frode Karosseri og Lakk AS Kometvegen 5 70 Offentlig
Kviltorp barneskole Venusvegen 4 331 Kommunal
Bekkevoll ungd.skole Moldelivn. 100 265 Kommunal
Nordbyen barneskole Rådyrvegen 31 220 Kommunal
Kvam skole Øverbøen 39 220 Kommunal
Skjevik barne- og ungdomsskole Høglivegen 8 210 Kommunal
Glomstua omsorgssenter Glomstuvegen 48 A 200 Kommunal
Skjevik barne- og ungdomsskole Høglivegen 8 200 Kommunal
Nordbyen barneskole Rådyrvegen 31 160 Kommunal
Eidsvåg barne- og ungdomsskole Eidsvåg 150 Kommunal
Skjevik barne- og ungdomsskole Høglivegen 8 150 Kommunal
Langmyra skole Langmyrvegen 60 - 64 150 Kommunal
Hjelset barnehage Vigvollvegen 20 140 Kommunal
Bergmo omsorgssenter Nøisomhedvegen 34 B 110 Kommunal
Tøndergård skole Nøisomhedvegen 10 100 Kommunal
Molde rådhus Rådhusplassen 1 100 Kommunal
Kviltorp barneskole Astrupvegen 5 95 Kommunal
Molde kommune Nobel Bofellessk Amtmann Krohgsgt 5 93 Kommunal
Kvam skole Øverbøen 39 80 Kommunal
Fabrikkvegen 4 Fabrikkvegen 4 77 Kommunal
Kirkebakken omsorgssenter Veøygata 1 74 Kommunal
Fabrikkvegen 8 Fabrikkvegen 8 67 Kommunal
Gamle kulturhuset - Molde Statstråd Astrups gate 3 60 Kommunal
Enensenteret Enenvegen 12 50 Kommunal
Kleive omsorgssenter Skulesvingen 5 40 Kommunal

Generelt om tilfluktsrom

Kart

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du kart over tilfluktsrommene i Norge. 
Kartløsning på DNS sine nettsider

Kontakt

Torill Berg
beredskapsleder
E-post
Mobil 90 76 57 20