Psykisk helse- og rustjenester

Psykisk helse- og rustjenester

Enheten driver tilrettelagte botilbud, dag- og aktivitetstilbud og individuell oppfølging av mennesker som har problemer med å mestre hverdagen på grunn av psykiske problemer og rusavhengighet.

Enhetens ansvarsområder

Tjenester for mennesker med psykiske helse- og/eller rusutfordringer, samtaletilbud, praktisk veiledning og opplæring, behandlingstilbud, kurs, gruppetilbud, tilbud til pårørende, arbeid- og aktivitetstilbud og boliger.

Enheten er inndelt i fem avdelinger:

 • Oppfølging
  • Rusteam
  • ROS-team (rehabilitering og stabilisering)
 • Forebygging og tidlig innsats
  • Rask psykisk helsehjelp
  • Psykisk helseteam (voksne)
  • Ungdomsteam 
 • Arbeid og aktivitet
  • Ettervern rus
  • Arbeid
   • Make brukthandel
   • Jobbstart
  • Aktivitet
   • Aktivitetshuset
   • Møteplassen
 • Tollero botiltak
 • Furulia bofellesskap

Telefonnummer til ansatte finner du her

Se også

Våre tjenester innen psykisk helse

Våre tjenester innen rus og avhengighet

Kontakt

Psykisk helse- og rustjenester
Telefon 90 11 66 60

Telefontid: 8-12

Ann Sissel Misund Nedberg
enhetsleder
E-post
Mobil 99 52 13 70

Kart