Molde kirkelige fellesråd

Molde kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd har ansvar for drift og forvaltning av kirker og kirkegårder i kommunen og sørger for rammebetingelser slik at gudstjenester, kirkelige handlinger og annen kirkelig aktivitet kan gjennomføres.

Ønsker du mer informasjon om kirken i Molde, anbefaler vi å besøke nettsidene til Kirken i Molde.

Kontakt

Hans Jakob Nes
kirkeverge
E-post
Mobil 90 18 42 78

Adresse

Besøksadresse: Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde