Molde kirkelige fellesråd

Molde kirkelige fellesråd

Kirkeverge: Hans Jakob Nes
Besøksadresse: Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde 
Telefon: 71 11 14 75
Telefaks: 71 11 10 26
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no

Kirkelig fellesråd har ansvar for drift og forvaltning av kirker og kirkegårder i kommunen og sørger for rammebetingelser slik at gudstjenester, kirkelige handlinger og annen kirkelig aktivitet kan gjennomføres.

Ønsker du mer informasjon om kirken i Molde, anbefaler vi å besøke hjemmesidene til Kirken i Molde.