Vennskapsbyer

Vennskapsbyer

Molde kommune har et langt og tradisjonsrikt samarbeid med de tre nordiske byene Vejle, Mikkeli og Borås.

Samarbeidet ble etablert i etterkrigsårene, og i år 2000 ble samarbeidsavtalen mellom byene fornyet. Representanter fra de fire byene møtes annethvert år, og vertskapet går på omgang. Byene har også ungdomsutveksling.

Vejle, Danmark

Vejle ligger i Jylland i Syd-Danmark. I forbindelse med kommunereformen i 2007 ble Vejle sammenslått med flere av sine nabokommuner og har nå om lag 109 000 innbyggere.

Vejle kommunes nettsider

Mikkeli, Finland

Mikkeli ligger vakkert til ved den finske innsjøen Saimaa, om lag to timers kjøretur fra Helsinki. Kommunen har ca 54 000 innbyggere.

Mikkeli kommunes nettsider

Borås, Sverige

Med over 100 000 innbyggere er Borås Sveriges 13. største by. Borås er kjent for tekstil og design, utvikling og handel. Borås er også et knutepunkt mellom fire riksveger, blant annet motorvegen mellom Stockholm og Gøteborg.

Borås kommunes nettsider