Kjøp av eiendomsinformasjon og kart

Kjøp av eiendomsinformasjon og kart

Molde kommune selger eiendomsinformasjon, plandata, kart og nabolister med mer. Vi har avtaler med tre ulike nettbutikker som distribuerer våre data. Her finner du produkter til byggesøknad, omsetning av eiendom og prosjektering.

Fra kommunen leveres det ut identiske produkter til nettbutikkene, men vareutvalg og priser kan variere noe ut fra hvordan de ulike butikkene presenterer sine produkter. Leveringstid er satt til fem virkedager.

E-Torg

Infoland

ePlassen

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde