Søknadssenter

Barn, unge og familie
Barnehage
Bestille vielse
Brannvern og feiing
Byggesak og geodata
Eiendomsskatt
Helse og omsorg
Kultur, idrett og fritid
Kultur, idrett og fritid > Leie lokaler
Molde kommune
Næringsliv, miljø og landbruk
Psykisk helse og rus
Skole
Vann og avløp
Vei, trafikk og parkering