Starte på skolen

Du trenger ikke å melde inn barnet til 1. klasse. Alle elever får tildelt plass på nærmeste skole. Du kan søke om å bytte skole, samt tidlig eller utsatt skolestart. 

Starte på skolen

Elever får tildelt skoleplass i det inntaksområdet der de ifølge folkeregisteret bor om høsten det året de fyller fem år. Det er det man kaller nærskoleprinsippet. Hvis du ønsker at barnet skal gå på den skolen barnet tilhører, trenger du ikke å foreta deg noe.

Hvis du ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den som dere har blitt tildelt, kan du søke om skolebytte. 

Søknadsskjema: Bytte skole

Familier som flytter ut av inntaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte.

Søknader om skolebytte blir behandlet fortløpende.

Hvilken skole og skolekrets tilhører du?

Opplæringsloven § 8-1 Skolen (ekstern lenke)

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt.

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller sju år.

Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Søknadsfrist for utsatt skolestart

Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller 6 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Tidligere skolestart

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år i perioden 1. januar til 31. mars.

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Søknadsfrist for tidligere skolestart

Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller fem år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

PPT vurderer barnets utviklingsstatus både ved tidlig og utsatt skolestart. PPT gir råd til kommunen, som fatter vedtak.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Mer om klagemulighet står i brevet du mottar fra kommunen.

Se også opplæringsloven § 2-1, 3. ledd

Kontakt

Fagavdeling skole
E-post
Mobil 47 50 16 93
PPT Administrasjon/sentralbord
E-post
Telefon 96 09 22 55

Send sikker digital post til oss

Telefontid: 08:00 - 15:30