Søk skoleplass

Søke skoleplass grunnskole

Søknad om skoleplass for grunnskoleelever skrives på eget søknadsskjema. Søknaden sendes digitalt via skolefaglig ansvarlig i elevens hjemkommune til Tøndergård skole og ressurssenter med organisasjonsnummer 974 574 624 innen 1. februar. 

Vi ønsker separate filer for søknadsskjema og sakkyndig vurdering. Andre vedlegg kan være én fil.

Unntaksvis kan opptak skje i løpet av hele skoleåret.

Last ned søknadsskjema for skoleplass grunnskole (PDF) (PDF, 392 kB)

Last ned søknadsskjema for internatplass (PDF) (PDF, 120 kB)

Videregående opplæring 

Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper videregående skoleplasser på Tøndergård skole og ressurssenter. Skolen ligger ikke inne i det ordinære tilbudet Vigo, men søkes på etter egen prosedyre. Ta kontakt med rådgiver eller kompetanse- og næringsavdelinga for informasjon om dette. Ungdomsskolen til eleven er hjelpeinstans og fyller ut A-skjema i samarbeid med foresatte og elev. Dette er vedlegg til søknaden.

Utdanningsprogram det kan søkes på hos oss er studiespesialisering. Søkefrist i Vigo og innsending av A-skjema med IOP, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og eventuelt annen dokumentasjon, er 1. februar.

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring