Om Tøndergård skole og ressurssenter

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole for barn og unge med sammensatte lærevansker i alderen 6 til 21 år. Skolen har internat-tilbud og tar imot elever fra hele Møre og Romsdal fylke.

Visjonen til Tøndergård skole- og ressurssenter er: “Vi jakter på mulighetene”.  Skolen gir opplæring til elever med ulike lærevansker, miljøterapeutisk opplæring tilpasset den enkelte elev, og muligheter for sosialt fellesskap med jevnaldrende. Vårt mål er å utvikle elevens ferdigheter til å klare seg best mulig i samfunnet med tanke på bolig, arbeid og fritid, og å styrke selvbildet og gi eleven tro på egne krefter. 

Skolen gir opplæring til elever på barne- og ungdomstrinnet, samt til elever i videregående skole. Skolegruppene er sammensatt ut fra elevenes faglige og sosiale funksjonsnivå. Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), relatert til læreplan for Kunnskapsløftet.

Skolen gir også opplæring i grunnleggende ferdigheter som egenomsorg, selvstendighetstrening, kommunikasjon og sosial kompetanse.

Kart over skolens område

Tøndergård skole- og ressurssenter på Instagram

Kontakt

Tøndergård skole- og ressurssenter Administrasjon
E-post
Telefon 71 19 56 60

Adresse

Besøksadresse:

Nøisomhedvegen 10, 

6416 Molde

 

Postadresse: 

Nøisomhedvegen 10, 

Postboks 1053, 

6403 Molde

Kart