Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) representerer alle foreldreutvalgene i kommunen. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) representerer alle foreldreutvalgene (FAU) i Molde kommune.  Molde KFU drives av et styre og har et tilhørende utvalg bestående av FAU-medlemmer fra Moldeskolen.

Eksempler på oppgaver i KFU:

  • Bidrar i arbeidet med foreldrenes interesser i skole-hjem-samarbeidet.
  • Øke skolekunnskapene og engasjementet hos foreldre og foresatte.
  • Koordinerer o gir uttalelser på vegne av foreldrenes synspunkter i de politiske beslutningsorganene i kommunen.
  • Skape møtearenaer for FAU i skolegruppene. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære, eventuelle lokale utfordringer og erfaringsutveksling.