Skatt for personer og bedrifter

Romsdal kemnerkontor går over til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten skatteoppkreveroppgavene som tidligere var lagt til kommunene. Det vil si at du må ta direkte kontakt med Skatteetaten. Slik tar du kontakt