Nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Logg inn på Min side for å:

 • se hvor mye du skal betale i eiendomsskatt
 • se hvordan eiendomsskatten din beregnes
 • se fakturaen din

 

                Logg inn

Du kan søke om nedsatt eiendomsskatt eller fritak fra hele innkrevingen dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig at kommunen krever inn skatten.

Vilkårene er strenge, og det er i utgangspunktet ingen som har rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse.

Eksempel på tilfeller der ordningen kan være aktuell er:

 • Du har varig manglende evne til å følge opp økonomiske forpliktelser, med bakgrunn i årsaker du ikke er skyld i selv.
 • Belastningen med å betale blir så stor at du ikke greier å bli boende i eget hjem.

Det foretas en individuell og konkret vurdering av behovet. Ordningen skal kun være en sikkerhetsventil som kommunen kan benytte til å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. 

En del av vurderingen vil være om øvrige ordninger som betalingsutsettelse på faktura, bostøtte eller lignende er prøvd først.

Dette blir normalt tatt med i vurderingen: 

 • inntekter
 • bankinnskudd
 • aksjer/fond
 • andre eiendommer
 • annen formue
 • gjeld
 • andre eiere
 • andre medboere
 • eiendommens verdi

Et eventuelt fritak vil gjelde kun for skatteåret det søkes for. Er behovet det samme neste år, må det søkes på nytt.

Søknadsfrist

Frist for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt er 1. februar. Kontakt eiendomsskattekontoret hvis du må søke etter at fristen er utløpt.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

 • Du legge ved kopi av siste tilgjengelige likning. 
 • Eiere av borettslagsleiligheter må legge ved dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt.
 • Du kan også legge ved annen dokumentasjon som du mener er relevant for søknaden.
 • Sensitive personopplysninger skal ikke legges ved.

Fyll ut søknadsskjemaet

I feltet "Søkers økonomi" skal du fylle inn gjeldende tall på søknadstidspunktet.

Søk om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Lovhjemmel

Hjemmel for fritak ligger i eiendomsskatteloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut skjema om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt (PDF, 140 kB)

Kontakt

Hans Christian Tho
saksbehandler eiendomsskatt
E-post
Mobil 47 76 53 39